หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายดิเรก ลิมาภิรักษ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

  081-7603102

 • thumbnail

  นายเสงี่ยม ยืนสุข

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง คนที่ 1

  091-0164341

 • thumbnail

  นายสำ เที่ยงธรรม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองคนที่ 2

  081-9676110

 • thumbnail

  นายสมยศ สราญบุรุษ

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

  087-4425553

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง