หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสำ เที่ยงธรรม

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองคนที่ 2

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-9676110

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง