หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเสงี่ยม ยืนสุข

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง คนที่ 1

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์091-0164341

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง