หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชำนาญ สราญบุรุษ

  นายช่างโยธา

  089-6265591

 • thumbnail

  นางสาวอลัญลัชช์ ภักดิ์พิชาพัฒน์

  เจ้าพนักงานธุรการ

  090-2415269

 • thumbnail

  น.สอุสา ชิดรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

  062-7257750

 • thumbnail

  นางสาวเกตุมณี เสาศิริ

  จ้างเหมาบริการ

  0900345144

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง