หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายวิชัย สะทุมรัมย์

  ประธานสภาอบต.ร่อนทอง

  0981250353

 • thumbnail

  นายรัตถกร หอมเนียม

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 1

  088-0725254

 • thumbnail

  นางสาวลำไย สมศรี

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทองหมู่ที่ 3

  080-0097266

 • thumbnail

  นางคำดี คงทรัพย์

  สอบต.ม.5

  095-8930327

 • thumbnail

  นายสีลา ชูวงษ์

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทองหมู่ที่ 4

  087-4410526

 • thumbnail

  นายทุมพร มีแก้ว

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทองหมู่ที่ 6

  088-3595686

 • thumbnail

  นายโสธร สรีไสล

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทองหมู่ที่ 9

  061-2129449

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ ศรีพรม

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทองหมู่ที่ 7

  091-8316023

 • thumbnail

  นายสนั่น บุตรงาม

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 8

  080-9186092

 • thumbnail

  นายบุญทวี บุญทัย

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทองหมู่ที่ 10

  061-2129449

 • thumbnail

  นายเด่น ปานทอง

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 11

  091-1342686

 • thumbnail

  นางบัวหลัน เพชรเลิศ

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 12

  063-8962149

 • thumbnail

  นายสำเร็จ ขวัญใจ

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 13

  081-9678154

 • thumbnail

  นายกล้าณรงค์ กะการดี

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 14

  061-5815506

 • thumbnail

  นายวัชรพงษ์ สมมุติรัมย์

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 15

  082-2233480

 • thumbnail

  นายพร ชินรัมย์

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 16

  081-4107163

 • thumbnail

  นายสมควร ชินรัมย์

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 17

  062-8210844

 • thumbnail

  นายสมควร ชินรัมย์

  สมาชิกสภาอบต.ร่อนทอง หมู่ที่ 18

  093-1026103

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง