หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสนอง สุดชนะ

  ปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง

  063-2695297

 • thumbnail

  นายชำนาญ สราญบุรุษ

  นายช่างโยธา

  089-6265591

 • thumbnail

  นายศุภษร แตงอ่อน

  นายช่างโยธา

  044-666073

 • thumbnail

  นางสาวอลัญลัชช์ ภักดิ์พิชาพัฒน์

  เจ้าพนักงานธุรการ

  090-2415269

 • thumbnail

  น.สอุสา ชิดรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

  062-7257750

 • thumbnail

  นางสาวเกตุมณี เสาศิริ

  จ้างเหมาบริการ

  0900345144

 • thumbnail

  นายพรพิพัฒน์ ดัดถุยวัตร์

  044-666074

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง