หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายสนอง สุดชนะ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  063-2695297

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  083-3840272

 • thumbnail

  นางช่อบุปผา โจรสา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  086-2581801

 • thumbnail

  นายมงคล อุปจันทร์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  081-6007065

 • thumbnail

  นายสนอง สุดชนะ

  รักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุขฯ

  081-6007065

 • thumbnail

  นายอาจ เชิญรัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  081-3213609

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง